Nieuw: verklarende woordenlijst social media!

Socialmediatip!

Socialmediatip!

Van # tot www

Starters met social media maar ook wat ervaren gebruikers struikelen nogal eens over alle nieuwe woorden. Daarom heb ik mijn Verklarende Woordenlijst social media uit mijn boek bewerkt. Gratis en voor niks. Schrijf je in, ik vraag alleen je e-mail adres. Jij ontvangt dan de pdf, die je online kunt lezen of downloaden. Het zijn drie pagina’s.


Je ontvangt vanaf je bestelling ook mijn gratis nieuwsbrief met tips over social media. Hij verschijnt om de twee weken. Overigens is uitschrijven heel eenvoudig.

Netwerken = contacten leggen buiten je comfortzone

Netwerken met elkaar

‘Bah, ze zitten de hele dag aan hun telefoon’. Herkenbaar? Ja, dit gaat natuurlijk over tieners of ouders die getrouwd zijn met hun smartphone en netwerkers die tijdens een gesprek de telefoon voor zich op tafel hebben liggen. Onbeleefd, ongewenst en stiekem moet je jezelf dwingen om niet toe te geven aan de neiging om je telefoon te pakken bij ieder piepje of rinkeltje.

Maar met wie zitten ze de hele dag aan de telefoon? En waar? Ik vraag het weleens en het is meestal op WhatsApp, Facebook of Instagram MET ELKAAR, met hun vrienden, familie, mensen dichtbij.

En dat mag, daar hoor je mij niet over. Maar als we eten of vergaderen maken we wat afspraken over het gebruik van dat apparaat.

smartphone castle

Netwerken zonder social media

Aan de andere kant (er is altijd een andere kant) kom ik regelmatig mensen tegen met weerzin tegen ‘die social media’, want ‘ik wil gewoon met iemand práten’ of ‘mijn vrienden zitten niet op Twitter en Facebook’. Ter geruststelling voor de lezer maar ook voor de zuchter: ik praat nog steeds heel veel met anderen. Social media zijn geen vervanging, wel een aanvulling. En zitten je vrienden niet op Twitter en Facebook? Weet je dat zeker? Hoe weet je dat als je zelf geen gebruik maakt van social media? De cijfers laten wat anders zien.

Maar je hoeft van mij niet. Als jij niet naar Facebook wilt, prima. Maar misschien maak je gebruik van YouTube, Wikipedia, WhatsApp, Flickr? Dat zijn ook… ja, juist.

Stap uit je comfortzone

Ernstiger wordt het als iemand vertelt dat zijn zakelijke kring niet op Twitter en Facebook zit. In deze tijd? Terwijl alom erkend wordt dat social media gewoon bij je communicatiestrategie horen? Af en toe loop ik met gesprekspartners de zakelijke contacten door; al snel blijken er veel zakelijke contacten op LinkedIn te zitten en waren ze hun eigen account half vergeten. Essentiëler is de vraag wie je klanten zijn en wáár ze zijn. Als je alleen maar een zakelijk netwerk hebt en LinkedIn is voldoende (want dat kan), dan is het prima. Maar wie zijn je ándere klanten, je afnemers, de kopers van je product, je idee? Waar zijn ze? Dikke kans dat een deel op Facebook zit en een kleiner deel op Twitter (Pinterest, YouTube, Instagram…).

Nogmaals, voor mij hóef je niet, maar vraag eens aan je klanten of ze gebruik maken van social media en welke dan? Het levert je vast wel mooie ideeën op.

Hoe val je op

(Dit blog verschijnt op 20 april 2015 in mijn gratis Nieuwsbrief met socialmediatips. Hier kun je je aanmelden.)

Op 28 april geef ik in bibliotheek Het Eemhuis in Amersfoort een presentatie Social media voor senioren. Op 21 mei is er een workshop Facebook voor senioren door Ghislaine Cals van CalsMedia. Heel leuk om te doen en ook heel leuk om met Ghislaine samen te werken.

We gingen als voorbereiding de zaal bekijken en zagen in Het Eemhuis de aankondigingen op de monitors. We hebben er natuurlijk foto’s van gemaakt en geplaatst op social media. Prompt kwamen er reacties en ‘likes’.

Tip: organiseer jij een bijeenkomst en wil je opvallen? Plaats er een afbeelding bij!

presentatie voor senioren, Amersfoort 28 april 2015

Socialmedia-landschap 2014

In mei 2014 publiceerde Frédéric Cavazza zijn nieuwe social media landscape, dit keer over 2014. Ik gebruik zijn diagram vaak in workshops, omdat het een goed inzicht geeft in de wirwar van social media.

 

social-media-landscape-2014

 

Zijn toelichting op zijn website is de moeite van het lezen waard. Hij signaleert dat social media en het ‘web’ nu één zijn, dat Facebook, Twitter en Google+ nog steeds de grootste zijn, maar dat de apps zoals Whatsapp of Line nu de spotlights delen.

Hij schrijft ook “Usages are not cyclical anymore but linear, since less and less users are interested in publishing, all they are looking for are snackable content to share in order to start quick conversations and social interactions. Yes, you can still publish and grow your network, but it seems to be less of importance, since everything is now public (did you personally meet all your Facebook “friends” or Twitter followers?).”

Vrij vertaald: Gebruikers zijn niet meer zo geïnteresseerd in publicaties, maar zoeken hapklare inhoud om snelle conversaties en sociale interacties te hebben. Ze komen niet meer terug, maar hoppen van het een naar het ander.

Een grote wijziging vergeleken met zijn vorige diagrammen is de onderste helft. Hier laat hij niet de social media zien, maar de eigenaren. Ze komen van media, commercie of technologie en hebben veel honger en ‘deep pockets’!

* * *

 

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

Traditional online players investing in social platforms in order to find new growth / reach channels. These big players are coming from media (AOLYahoo!,GlamMediaWebedia), commerce (AmazonAlibabaRakuten) or technology (Google etTencent), and they have a strong appetite and deep pockets. – See more at: http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/#sthash.QeWM8chE.dpuf
Usages are not cyclical anymore but linear, since less and less users are interested in publishing, all they are looking for are snackable content to share in order to start quick conversations and social interactions. Yes, you can still publish and grow your network, but it seems to be less of importance, since everything is now public (did you personally meet all your Facebook “friends” or Twitter followers?). – See more at: http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/#sthash.QeWM8chE.dpuf
Usages are not cyclical anymore but linear, since less and less users are interested in publishing, all they are looking for are snackable content to share in order to start quick conversations and social interactions. Yes, you can still publish and grow your network, but it seems to be less of importance, since everything is now public (did you personally meet all your Facebook “friends” or Twitter followers?). – See more at: http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/#sthash.QeWM8chE.dpuf
Usages are not cyclical anymore but linear, since less and less users are interested in publishing, all they are looking for are snackable content to share in order to start quick conversations and social interactions. Yes, you can still publish and grow your network, but it seems to be less of importance, since everything is now public (did you personally meet all your Facebook “friends” or Twitter followers?). – See more at: http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/#sthash.QeWM8chE.dpuf
Usages are not cyclical anymore but linear, since less and less users are interested in publishing, all they are looking for are snackable content to share in order to start quick conversations and social interactions. Yes, you can still publish and grow your network, but it seems to be less of importance, since everything is now public (did you personally meet all your Facebook “friends” or Twitter followers?). – See more at: http://www.fredcavazza.net/2014/05/22/social-media-landscape-2014/#sthash.QeWM8chE.dpuf

Slim communiceren in Japan

Smart communication in Japan

(Dit is mijn vierde en laatste blog uit Japan)

“I am very sorry for my bad English,” verontschuldigt Mr Hoashi zich na onze begroeting. Dat valt wel mee, maar hij heeft allerlei oplossingen bedacht om goede informatie te kunnen geven over ‘ASO World Cultural Heritage Site’ en het prachtige gebied dat hij ons laat zien. Voordat we weggaan geeft hij ons prints van enkele presentaties over het gebied en zijn organisatie. Daardoor snap zelfs ik dat ze proberen het gebied op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen en kan ik later de rest van de presentaties bekijken. Bovendien staat op zijn kaartje de website, helaas nog alleen in het Japans, maar wel met prachtige beelden van het gebied.

We gaan naar de vulkaan! Die wolken zijn geen wolken maar stoom uit de vulkaan.

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The cableway and path are closed)

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The ropeway and path are closed)

Hij is actief. We mogen niet dichterbij; de kabelbaan werkt niet; een pad is afgesloten. Je ruikt de gassen in de lucht. Het is niet eng, wel spannend en erg interessant. Ik heb nog nooit een actieve vulkaan meegemaakt en raak nog meer onder de indruk als ik de historie van het gebied begin te begrijpen. Rob (mijn man) is hierin mijn uitlegger, maar Mr Hoashi weet precies wat voor ons interessant is en legt het uit op de hoogtekaart die hij bij zich heeft. Als hij een woord niet weet, zoekt hij de vertaling op op zijn smartphone. De vulkaan is ‘dicht’ maar het museum open; natuurlijk zorgt hij ervoor dat we een audio-apparaatje krijgen, zodat we de tentoonstelling kunnen volgen.

Mr Hoashi begrijpt hoe uitleggen werkt en pakt weer de kaart om te laten zien waar we heen gaan: naar de rand van het gebied op 950 meter hoogte, daar kijken we uit op een caldera* die op 500 meter hoogte ligt. Ik ben er nog meer van onder de indruk dan van de vulkaan. Je ziet in het landschap de breuk lopen die aardbevingen en vulkanen veroorzaakt en ik besef dat ons hotel in Aso op een oude vulkaan ligt!

Ik vraag Mr Hoashi of hij Line gebruikt (zie mijn vorige blog), hij zegt nee, maar hij is wel op Facebook in het Japans! Ik vind het weer jammer dat ik geen Japans kan lezen; bovendien is de vertaling van Japanse (en Koreaanse) teksten op Facebook naar het Nederlands abominabel, zoals ik inmiddels weet. Maar een blog over onze dag mag natuurlijk! Op deze manier kan ik jullie wat laten zien over dit ongekende gebied en hem bedanken.

(Meer foto’s kun je zien ná de Engelse vertaling)

 (This is my fourth an last blog from Japan)

“I am very sorry for my bad English,” apologises Mr Hoashi himself after our welcome greetings. It is not so bad but he also has thought of all kind of smart solutions to provide us with good information on ‘ASO World Cultural Heritage Site’ and the marvellous area that he shows us. Before we start the trip he gives us prints of some presentations about the area and his organisation. This makes even me understand that they are trying to get this area on the UNESCO list  of World Heritage Sites and I can look at the rest of the presentations later. Moreover, his business card mentions the website, unfortunately only in Japanese, but with beautiful pictures of the area.

We are visiting the volcano! Those clouds are no clouds, but steam from the volcano. It is active. We are not allowed to get close;  the ropeway does not function and the footpath is closed. You can smell the gasses in the air. It is not frigthening, but exiting and very interesting. I have never experienced an active volcano and I am getting even more impressed when I start to understand the history. Rob (my husband) is in this my explanator, but Mr Hoashi knows exactly what is interesting for us and explains it us by using a threedimensional altitude map that he carries with him. When he does not know a word he searches for the translation on his smart phone. The volcano is ‘closed’, but the museum is open. Of course he takes care that we get an English audio-guide to understand the exhibition.

Mr Hoashi understands how explaining works and picks up the map again to show where we are going: the edge of the area at a hight of 950 metres, there we look over a caldera*, at an altitude of 500 metres. I am even more impressed than by the volcano. You can see in the landscape the fault that causes earthquakes and volcanos and I realise that our hotel in Aso is situated on an old volcano.

I ask Mr Hoashi if he uses Line (see my last blog), he says no, but he is on Facebook, in Japanese! I think it a pity that I cannot read Japanese; moreover the translation of Japanese (and Korean) texts on Facebook into Dutch is awful as I know now. But a blog about our day in Aso is perfect of course! In this way I can show you something about this remarkable area and thank him.

Uitleg via de kaart. (Explanation via the map)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone and Japanese signs)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone with Japanese characters)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him at once, sleeping Boeddha)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him immediately, the sleeping Buddha)

* Caldera: Grote komvormige krater, uitleg in Wikipedia,, caldera’s komen op veel plaatsen voor zoals in Palma, Slowakije (Banska Stiavnica) en Mount St Helens (USA), maar het gebied in Aso is de grootste ter wereld. (Caldera: big bowl shaped crater, Calderas are found in many places such as in Palma, Slovakia (Banska Stiavnica), Mt ST Helens (link to Wikipedia), but the Aso-area is said to be the worlds biggest)

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.