Wie is nu aan zet? Staatssecretaris Bussemaker?

Het regionale dagblad De Limburger / Het Limburgs Dagblad gaat verder in de speurtocht. Wat is er aan de hand? Is er sprake van een “jokkende zorgmanager?” zoals iemand zich Twitterend afvroeg? Of is de bezuiniging die zich in het Limburgse in de ouderenzorg afspeelt een voorbode van wat de rest van Nederland nog te wachten staat?

“Verschraling zorg ouderen Parkstad door financiering’ meldt de Limburger op de website op 4 januari 2010. In de gedrukte editie van de Limburger /Het  Limburgs Dagblad van 5 januari  (lees hier het artikel in pdf) gaat de verslaggever er verder op in. Niet alleen Cicero Zorggroep bezuinigt, ook Vitalis en Sevagram kondigen het aan. Directeur Savelkoul van Parc Imstenrade zegt: “hoe je het ook wendt of keert, de zorgzwaartepakketten betekenen inleveren”. Nee verkopen, geen tijd, geen geld, geen ruimte. Mensen aan hun lot overlaten, minder begeleiding. Het Dagblad van het Noorden meldde op 2 januari ‘Voortaan betalen voor koffie en thee in tehuizen Eemsmond.’

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik blijf in stijgende verbazing achter. Want terwijl men op hoger niveau met elkaar van mening verschilt, mag mijn moeder nu nog maar één keer per dag met haar medebewoners samen eten. De broodmaaltijd ‘s avonds blijkt namelijk toch afgeschaft. Samen ontbijten was er twee jaar geleden al uitgegooid. We wachten stilletjes af of er inderdaad voor haar en andere bewoners (mét indicatie!) geen dagverzorging meer is. Anders is het 7 dagen per week vooral op je kamer zitten, mama en wachten tot iemand komt die iets met je gaat doen. Gelukkig is er tv en is de Australian Open begonnen. Wat zouden de zorgverzekeraars er eigenlijk van denken?

mijn moeder

foto in de krant

(lees hier het artikel in pdf)

Modern: bewoners verzorgingshuis lezen in krant dat zij moeten verhuizen

De koningin moppert in haar Kersttoespraak over individualisering, over het steeds meer missen van “echte” gesprekken, aandacht voor elkaar…. Toch communiceert Voorzitter Kina Koster van Cicero Zorggroep via De Limburger / Het Limburgs Dagblad tot de bewoners: u moet verhuizen. Zo communiceert zij ook naar mijn moeder, zij woont op Catharina Daemen, onderdeel van de Cicero Zorgroep. (zie vorige blog)

Andere mensen lazen het vanmorgen in de krant, ik lees het via het web: wie meer zorg nodig heeft op Catharina Daemen, het Brunssumse verzorgingshuis waar mijn moeder woont, moet verhuizen. Zag ik het aankomen? Ja en nee. Nee, want mijn moeder is juist hierheen verhuisd omdat ze hier de zorg kan krijgen die ze nodig heeft. Ook na een nieuwe indicatie was dat geen probleem. Ja, want er zat iets aan te komen, dat merkte je. Een bezuiniging, schrappen 4,3 arbeidsplaatsen, opheffen van een deel van een huiskamer/eetkamerproject… Dat we over de verhuizing in de krant moesten lezen, nee, dat had ik zelfs niet verwacht. De memo die bewoners en familie op 22 december ontvingen repte hier met geen woord over.

We blijven achter met ontsteltenis en vragen. Een brief met veel vragen is inmiddels per slakkenpost onderweg naar de voorzitter. Dit zijn de hoofdlijnen:

  1. Waarom vertelt u op de radio (L1) dat het samen eten wel doorgaat (de rest van het project wordt geschrapt), terwijl wij op dat moment een gesprek hebben waarin dit niet bekend is.
  2. Minister Klink schreef aan mijn broer ‘In tegenstelling tot wat veel mensen menen, is het invoeren van de zzp’s (zorgzwaartepakketten, noot avb) absoluut niet een bezuinging. Mogen we aannemen dat u hierover contact opneemt met de minister?
  3. Catharina Daemen neemt in de toekomst geen zwaardere zorgafhankelijken op. Sterker: “Wie meer zorg nodig heeft moet verhuizen’. Wanneer vertelt u dit mijn moeder? Uitspraken in 2009 dat mijn moeder niet hoeft te verhuizen, waren leugens?
  4. Betekent dit dat Catharina Daemen en een aantal andere huizen die vallen onder de Cicero Zorggroep zich alleen richten op bewoners van wie zeker is dat de zorgvraag gelijk blijft? Lijkt mij onmogelijk.
  5. U neemt in de krant stelling tegen de telefonische indicatiestelling; ik ben dit met u eens. Ik was er echter niet van op de hoogte dat de indicatie richting CIZ niet meer door de instellingsarts plaatsvindt. Wat gaat u hierin ondernemen en hoe kan ik u ondersteunen?
  6. Wat betekent deze bezuiniging voor mensen die zelfstandig thuis wonen en gebruik maken van dagverzorging op Catharina Daemen?
  7. U communiceert tot twee keer toe met bewoners via de media. Toch neem ik aan dat Cliëntenraad en/of Ondernemingsraad formeel ingestemd hebben met uw besluit, want waarom brengt u het anders naar buiten? Stemmen deze raden in met deze wijze van communicatie?

Wij kijken uit naar de reactie van het bestuur. Dat mag ook via Twitter of LinkedIn.

Bezuiniging bij hele Cicero Zorggroep. Oproep tot stoppen telefonische zorgbepaling?

Een van mijn vragen is beantwoord: “Catharina Daemen valt onder de Cicero zorggroep. Je mag aannemen dat ook andere zorgcentra moeten bezuinigen. Het gaat dus om een bedrag dat veel groter is dan twee en een halve ton?” (zie vorige blog)

De Limburger plaatste op 25 december op haar web het volgende bericht: Cicero zorggroep moet 1,5 miljoen besparen. Dit is een kort artikel, in de krant van maandag volgt meer. Volgens directeur Kina Koster loopt de organisatie geld mis door te lage inschatting van de indicatie. Een van de redenen is, dat bewoners van ‘tehuizen’ zeggen, dat ze zich nog goed redden, terwijl ze juist veel begeleiding nodig hebben. Het klopt dat dit een probleem is bij de huidige telefonische bepaling van behoefte aan zorg. Het is voor mij de eerste keer dat ik dit zo hard in een krant zie staan.

Bij Catharina Daemen in Brunssum leidt dit tot schrappen van formatieplaatsen en activiteiten. Zou minister Klink dat al weten?

Tekorten zorgcentrum Brunssum afgewenteld op bewoners, o.a. mijn moeder

In november 2009 kregen mijn moeder en mijn broer (haar mantelzorger) en andere deelnemers aan het ‘huiskamerproject’ te horen dat het gezamenlijk eten per 1 januari 2010 wordt afgeschaft. Bovendien moet mijn moeder (in rolstoel) zelf boodschappen gaan doen en worden er mensen ontslagen. Grote schrik. Een van de beste zaken in zorgcentrum Catharina Daemen in Brunssum, het samen eten, zomaar over en uit? Twee jaar geleden werd het ook afgeschaft, maar na protesten mochten de bewoners toch weer twee van de drie maaltijden samen gebruiken.

Wat te doen… Onze moeder vindt het gezellig, maar wij en anderen om haar heen zien dat het letterlijk van levensbelang is. Alleen eten op de kamer betekent verhongeren. Die stevige vrouw is nu al een schim van wat ze was. Maar je ontneemt haar en anderen ook een andere behoefte: samen gezellig eten, zien eten doet eten. En niet te vergeten: nu ligt het in handen van goede begeleiders, die de mensen met een ‘indicatie’ verzorgen bij de maaltijden.

Actie: brief aan minister Klink, kopieën aan inspectie, bestuur en anderen.

Reactie: een radiouitzending van L1, tekorten bij zorgcentrum Catharina Daemen.

Opmerkelijk: de voorzitter laat in de uitzending weten dat het eetkamerproject echt wel doorgaat, maar dan niet met een gekwalificeerde kracht. Ze vertelt dat er verwarring is ontstaan door het door elkaar gooien van de termen eetkamerproject en huiskamerproject. Oh? Het was toch echt zo verteld en op diezelfde dag (als de opname was) bij het bespreken van het zorgplan herhaald. Maar het project gaat door? Dus vrijwilligers gezocht en de dagverzorging stopt? Hoe moeten we dit begrijpen?

Er zijn meer vragen: Catharina Daemen valt onder de Cicero zorggroep. Je mag aannemen dat ook andere zorgcentra moeten bezuinigen. Het gaat dus om een bedrag dat veel groter is dan twee en een halve ton?

Dit wordt vervolgd, ook al staat er op de nieuwspagina van Catharina Daemen het volgende bericht:
“Op dit moment geen actuele zaken. Probeert u het later nog eens.”