Tekorten zorgcentrum Brunssum afgewenteld op bewoners, o.a. mijn moeder

In november 2009 kregen mijn moeder en mijn broer (haar mantelzorger) en andere deelnemers aan het ‘huiskamerproject’ te horen dat het gezamenlijk eten per 1 januari 2010 wordt afgeschaft. Bovendien moet mijn moeder (in rolstoel) zelf boodschappen gaan doen en worden er mensen ontslagen. Grote schrik. Een van de beste zaken in zorgcentrum Catharina Daemen in Brunssum, het samen eten, zomaar over en uit? Twee jaar geleden werd het ook afgeschaft, maar na protesten mochten de bewoners toch weer twee van de drie maaltijden samen gebruiken.

Wat te doen… Onze moeder vindt het gezellig, maar wij en anderen om haar heen zien dat het letterlijk van levensbelang is. Alleen eten op de kamer betekent verhongeren. Die stevige vrouw is nu al een schim van wat ze was. Maar je ontneemt haar en anderen ook een andere behoefte: samen gezellig eten, zien eten doet eten. En niet te vergeten: nu ligt het in handen van goede begeleiders, die de mensen met een ‘indicatie’ verzorgen bij de maaltijden.

Actie: brief aan minister Klink, kopieën aan inspectie, bestuur en anderen.

Reactie: een radiouitzending van L1, tekorten bij zorgcentrum Catharina Daemen.

Opmerkelijk: de voorzitter laat in de uitzending weten dat het eetkamerproject echt wel doorgaat, maar dan niet met een gekwalificeerde kracht. Ze vertelt dat er verwarring is ontstaan door het door elkaar gooien van de termen eetkamerproject en huiskamerproject. Oh? Het was toch echt zo verteld en op diezelfde dag (als de opname was) bij het bespreken van het zorgplan herhaald. Maar het project gaat door? Dus vrijwilligers gezocht en de dagverzorging stopt? Hoe moeten we dit begrijpen?

Er zijn meer vragen: Catharina Daemen valt onder de Cicero zorggroep. Je mag aannemen dat ook andere zorgcentra moeten bezuinigen. Het gaat dus om een bedrag dat veel groter is dan twee en een halve ton?

Dit wordt vervolgd, ook al staat er op de nieuwspagina van Catharina Daemen het volgende bericht:
“Op dit moment geen actuele zaken. Probeert u het later nog eens.”