Geld besparen bij bellen naar het buitenland

Ik had wel gezien dat mijn ‘mobiele’ telefoonrekening wat hoger was dan anders, maar pas vandaag checkte ik hem online. Dat is raar: drie uur gebeld met Rob in Japan in februari?

telefoon

Rob bleek op ongeveer hetzelfde moment zijn rekening te controleren. Drie uur gebeld op een moment dat hij zeker twee uur al in bed lag (tijdsverschil met Japan was 8 uur).  We belden allebei maar eens met onze provider. Het stond er echt, ook echt genoteerd op onze telefoons. Niet opgehangen?

Nou ben ik af en toe een beetje controlefreak en ik weet voor 99 % zeker dat ik checkte of de telefoonverbinding was verbroken. Dat doe ik namelijk altijd. Maar ja, het is geen 100%. Bovendien betekent dit dat Rob óók niet ophing. Dit is niet logisch.

Robs provider zoekt het nog verder uit, wie weet is er toch een bug. Voorlopig gaan we er maar van uit dat we een paar honderd euro hebben uitgegeven aan een heeeeeeel lang gesprek. Dure les: altijd op ophangen drukken, ook al is het gesprek al beëindigd. Zo kun je geld besparen bij bellen naar het buitenland.

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

Slim communiceren in Japan

Smart communication in Japan

(Dit is mijn vierde en laatste blog uit Japan)

“I am very sorry for my bad English,” verontschuldigt Mr Hoashi zich na onze begroeting. Dat valt wel mee, maar hij heeft allerlei oplossingen bedacht om goede informatie te kunnen geven over ‘ASO World Cultural Heritage Site’ en het prachtige gebied dat hij ons laat zien. Voordat we weggaan geeft hij ons prints van enkele presentaties over het gebied en zijn organisatie. Daardoor snap zelfs ik dat ze proberen het gebied op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen en kan ik later de rest van de presentaties bekijken. Bovendien staat op zijn kaartje de website, helaas nog alleen in het Japans, maar wel met prachtige beelden van het gebied.

We gaan naar de vulkaan! Die wolken zijn geen wolken maar stoom uit de vulkaan.

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The cableway and path are closed)

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The ropeway and path are closed)

Hij is actief. We mogen niet dichterbij; de kabelbaan werkt niet; een pad is afgesloten. Je ruikt de gassen in de lucht. Het is niet eng, wel spannend en erg interessant. Ik heb nog nooit een actieve vulkaan meegemaakt en raak nog meer onder de indruk als ik de historie van het gebied begin te begrijpen. Rob (mijn man) is hierin mijn uitlegger, maar Mr Hoashi weet precies wat voor ons interessant is en legt het uit op de hoogtekaart die hij bij zich heeft. Als hij een woord niet weet, zoekt hij de vertaling op op zijn smartphone. De vulkaan is ‘dicht’ maar het museum open; natuurlijk zorgt hij ervoor dat we een audio-apparaatje krijgen, zodat we de tentoonstelling kunnen volgen.

Mr Hoashi begrijpt hoe uitleggen werkt en pakt weer de kaart om te laten zien waar we heen gaan: naar de rand van het gebied op 950 meter hoogte, daar kijken we uit op een caldera* die op 500 meter hoogte ligt. Ik ben er nog meer van onder de indruk dan van de vulkaan. Je ziet in het landschap de breuk lopen die aardbevingen en vulkanen veroorzaakt en ik besef dat ons hotel in Aso op een oude vulkaan ligt!

Ik vraag Mr Hoashi of hij Line gebruikt (zie mijn vorige blog), hij zegt nee, maar hij is wel op Facebook in het Japans! Ik vind het weer jammer dat ik geen Japans kan lezen; bovendien is de vertaling van Japanse (en Koreaanse) teksten op Facebook naar het Nederlands abominabel, zoals ik inmiddels weet. Maar een blog over onze dag mag natuurlijk! Op deze manier kan ik jullie wat laten zien over dit ongekende gebied en hem bedanken.

(Meer foto’s kun je zien ná de Engelse vertaling)

 (This is my fourth an last blog from Japan)

“I am very sorry for my bad English,” apologises Mr Hoashi himself after our welcome greetings. It is not so bad but he also has thought of all kind of smart solutions to provide us with good information on ‘ASO World Cultural Heritage Site’ and the marvellous area that he shows us. Before we start the trip he gives us prints of some presentations about the area and his organisation. This makes even me understand that they are trying to get this area on the UNESCO list  of World Heritage Sites and I can look at the rest of the presentations later. Moreover, his business card mentions the website, unfortunately only in Japanese, but with beautiful pictures of the area.

We are visiting the volcano! Those clouds are no clouds, but steam from the volcano. It is active. We are not allowed to get close;  the ropeway does not function and the footpath is closed. You can smell the gasses in the air. It is not frigthening, but exiting and very interesting. I have never experienced an active volcano and I am getting even more impressed when I start to understand the history. Rob (my husband) is in this my explanator, but Mr Hoashi knows exactly what is interesting for us and explains it us by using a threedimensional altitude map that he carries with him. When he does not know a word he searches for the translation on his smart phone. The volcano is ‘closed’, but the museum is open. Of course he takes care that we get an English audio-guide to understand the exhibition.

Mr Hoashi understands how explaining works and picks up the map again to show where we are going: the edge of the area at a hight of 950 metres, there we look over a caldera*, at an altitude of 500 metres. I am even more impressed than by the volcano. You can see in the landscape the fault that causes earthquakes and volcanos and I realise that our hotel in Aso is situated on an old volcano.

I ask Mr Hoashi if he uses Line (see my last blog), he says no, but he is on Facebook, in Japanese! I think it a pity that I cannot read Japanese; moreover the translation of Japanese (and Korean) texts on Facebook into Dutch is awful as I know now. But a blog about our day in Aso is perfect of course! In this way I can show you something about this remarkable area and thank him.

Uitleg via de kaart. (Explanation via the map)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone and Japanese signs)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone with Japanese characters)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him at once, sleeping Boeddha)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him immediately, the sleeping Buddha)

* Caldera: Grote komvormige krater, uitleg in Wikipedia,, caldera’s komen op veel plaatsen voor zoals in Palma, Slowakije (Banska Stiavnica) en Mount St Helens (USA), maar het gebied in Aso is de grootste ter wereld. (Caldera: big bowl shaped crater, Calderas are found in many places such as in Palma, Slovakia (Banska Stiavnica), Mt ST Helens (link to Wikipedia), but the Aso-area is said to be the worlds biggest)

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

 

Japan is op Line

Dit is mijn derde blog uit Japan.

We zijn in de wereld van de handen- en voetenuitleg. Dat ligt eraan dat de Japanners weinig Engels spreken en wij geen Japans. Maar ook zonder gesproken taal kom je heel ver. Taxichauffeurs lezen de Japanse naam van het papiertje dat Rob al in zijn zak klaar heeft zitten, in restaurants is er altijd wel iemand die iets kan uitleggen van het menu en anders is er een smartphone waar een Japanner een Engelse vertaling van zijn woorden laat zien.

Omdat er in alle hotels Wifi is en we regelmatig op de thuisbasis in Saijo (bij Hiroshima) terugkeren, zijn we voldoende online om e-mails te lezen en vragen – ook van mogelijke opdrachtgevers – te beantwoorden, foto’s te delen op Facebook en muziek en nieuws uit Nederland te horen. “Wie is de mol” heeft voor mij geen geheimen meer.

Door het taalprobleem kom ik er niet echt achter wat Japanners online doen. Het smartphone-gedrag lijkt op Nederland, maar minder. Ik zie dat ze worden gebruikt om foto’s te maken, die elkaar te laten zien, met elkaar te communiceren en informatie op te zoeken. Maar op de een of andere manier is het niet overheersend. Zijn we er aan gewend? Of doen Japanners het gewoon minder?

Gelukkig zijn er artikelen over Japan en social media. En wat blijkt: Facebook ja, maar veel minder, Twitter behoorlijk , maar vooral ‘Line’. Ik kende het niet. In Japan doet het wat bij ons Whats’app doet, maar dan met nog veel meer plaatjes.

lineBovendien kun je gratis bellen, maar (nog?) geen videobeelden delen. En er is een computervariant. 50 miljoen gebruikers in Japan op een bevolking van circa 125 miljoen is bepaald indrukwekkend. Ken jij het, gebruik jij het?

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

 

Een aardbeving zonder social media

De hotelkamer bewoog, ik trilde in bed, de muren steunden. Ik maakte mijn man wakker en vroeg: “Wat is dit, is dit een aardbeving?” Ja, het was er een en een flinke ook. Het was zijn tweede sinds zijn komst naar Japan, maar deze was sterker. We hielden elkaars hand vast en wachtten af. Het stopte.

Gebouwen in Japan zijn gebouwd op aardbevingen. Dat realiseerde ik me snel. Toch vond ik het minder om een aardbeving mee te maken op de 20e verdieping van een hotel en vroeg me af of het nou een voordeel of een nadeel was om zo hoog te zitten. Er gebeurde niets met het hotel.  We kregen enkele sms-jes van onze gastvrouw dat de earthquake een kracht had van 3.9 op de schaal van Richter en dat het niet nodig was om je ongerust te maken. Ze stuurde meteen de link naar een website.  En wat ik thuis in Nederland niet voor mogelijk had gevonden gebeurde: ik viel weer in slaap.

Uitzicht op Hiroshima vanuit ons hotel

Uitzicht op Hiroshima vanuit ons hotel

De dag erna ging ik natuurlijk naar de website. Gelukkig wat teksten in het Engels. We zagen op het Japanse nieuws informatie langskomen en begrepen dat er hier en daar wat van huizen was gevallen. Deze aardbeving, hoe heftig ik hem ook vond, was geen wereldnieuws en verscheen niet op BBC world, laat staan Nederlandse nieuwsmedia. Of het in Japan werd gedeeld op Twitter of Facebook of een ander social medium weet ik niet. Ik lees geen Japans. In Nederland zou ik op de eerste plaats Twitter en Nu.nl hebben afgezocht naar nieuws en achtergronden, hier moesten we het doen met geruststellende sms-jes.

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

 

 

Facebook in Japan

Tijdens een rondreisje in de regio van Saijo (Hiroshima, Japan) raak ik in gesprek met een Japanse over Facebook. Dat is niet zo gek, want ik wil echt meer weten over het dagelijkse gebruik van social media in Japan en ik vraag er dus ook actief naar.

Haar reactie is nieuwsgierig en afwerend. Ik leg snel uit dat ik workshops social media geef, vervang het woord ‘trainer’ door ‘teacher’, dat blijkt hier beter te begrijpen, en dat ik dus benieuwd ben. Ze knikt vriendelijk, want Japanners zijn vriendelijk, maar de afweer blijft. Voor haar geen Facebook. Ze heeft wel een account, maar toen ze merkte dat allerlei mensen over haar gezin en werk dingen op Facebook plaatsten, wilde ze er snel weer af. Ik veronderstel dat ze haar account weer heeft opgezegd. Nee, ze gebruikt het gewoon niet meer. En dat anderen haar blijven noemen? Het zij zo. Als zij het maar niet ziet.

Deze discussie is niet Japans. Ik voer hem regelmatig in Nederland. Ik leg dan uit dat je een paar dingen kunt doen:

  • de ‘tags’ beheren

    Via je 'instellingen' ga je naar Tijdlijn en instellingen voor taggen


    Via je ‘instellingen’ ga je naar Tijdlijn en instellingen voor taggen

  • Facebookers die jou noemen persoonlijk vragen dat niet meer te doen
  • Als je dat dan nog steeds wilt je account opzeggen.

Ik sta op het punt haar dit op zijn Nederlands uit te leggen, maar bedenk dan dat het niet werkt. Het cultuurverschil is te groot. Een Japanner wil een ander niet beledigen en iemand vragen te stoppen met berichten over je te plaatsen, hoe aardig die berichten ook zijn? Nooit.

Natuurlijk kun je Sushi ook vouwen

Onderweg gezien: gevouwen Sushi

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.