VG2.0 barst los

Mijn eerste ontmoeting met de mensen achter ‘vg2.0’ was op Twitter. Dat was eind 2010. Sanne van der Hagen vroeg wie mee wilde denken, brainstormen. Ze deelde een document via Google Docs. Ja…. riep ik zachtjes. En hoera…

VG2.0 gaat (mijn woorden:)  over nieuwe ict-mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten, inventariseren wat er gaande is en elkaar inspireren. Het gebeurt door mensen, die elkaar zoeken en o.a. vinden via social media. Mijn eerste IRL ontmoeting was tijdens een koffieborreltijdbijeenkomst in een café in Utrecht in april 2011. Wat leuk om mensen te ontmoeten, die je online volgt en kent. Het enthousiasme en de inspiratie spatte ervan af. Maar vooral: de kennis!

Dit waren niet zomaar wat losgeslagen nieuwe media gebruikers. Dit zijn mensen, die weten van de hoed en de rand en in staat zijn samen kastelen te bouwen. Die ontwikkelingen kun je volgen via #vg20 (twitter), de LinkedIn groep VG2.0 en zorg 2.0 voor mensen met een verstandelijke handicap en de website vg20. Om een paar moderne woorden te gebruiken: het is crowdsourcing, innovatie en social media in de praktijk.

Zelf vind ik een van de belangrijkste initiatieven ‘ben jij al online’, dé ICT dag voor verstandelijk gehandicapten op 29 oktober in Elst. Ik mocht daar twee workshops geven: samen met Coen (zie Coen digitaal) over de familiepagina, Facebook en iPad en samen met Arjan Weiland over Hyves . Maar gelukkig kreeg ik wat kans om ook door het gebouw van Droom te lopen; dat was smullen. Ik ontmoette de groep van Theo (maak ook kennis via dit YouTube filmpje), hoorde over de blue call phone!!, waarvan nu een filmpje uit Het Journaal (Be) online staat, hoorde zanger Benjamin, maakte kennis met talloze Twitter gezichten en allerlei andere initiatieven (voor een overzicht zie de website van vg2.0) en genoot van de omhelzing van Coen na onze goed gelukte workshop. Kortom, dit smaakt naar meer.

En het gaat door. Er is veel meer, teveel om hier op te noemen. Doe mee en laat je inspireren.

Maak kennis met Bea

Get acquanted with Bea, short distance transfer aid
translation of the blog ‘Maak kennis met Bea’, pdf

‘t Ei van Columbus, zo omschreef de verzorger van mijn moeder de opstahulp, waarmee mijn moeder nu makkelijk van de ene zitplek naar de andere wordt ‘getransferred’. Ik was het ogenblikkelijk met hem eens.

Mijn moeder, niet meer mobiel, bleek na haar verhuizing van het verzorgingshuis naar een verpleegafdeling ineens weer te kunnen staan. In die ‘Bea’. En hoe, heel eenvoudig: zitten rand van het bed, Bea komt om je heen, je grijpt de stangen en gaat staan, zitplankje wordt neergelegd, je gaat zitten en wordt weggereden. Op de plek van bestemming (bv het toilet) gebeurt het omgekeerde.

Bea, opstahulp

Bea, opstahulp

Ik stond letterlijk met mijn mond open te kijken naar dit wondermiddel en wilde meer weten. Bij de uitleg op het web staat namelijk: “Ontworpen door een kennisautoriteit: de zoon van de eerste gebruiker.” Dat vraagt toch om een speurtocht?

Via het internet, een van de leveranciers,  de ergotherapie van mijn moeder en de producent United Care, kwam ik terecht bij Tebbo de Jong (vh United Care). Hij wist alles van de Bea en trok mij mee in zijn enthousiasme – voor zover dat nog nodig was 😉
De ontwerper is Ronald Neut, een vroegere stationschef in het zuiden van België. De ‘Bea’ is uit frustratie ontstaan, omdat er geen goede mechanische hulp voorhanden was voor het opstaan en het ‘transfer’ hierna. De heer Neut is uiteindelijk bij Tebbo de Jong en United Care terecht gekomen, omdat er een producent nodig was. Inmiddels zijn er duizenden verkocht, maar vooral in de intramurale zorg. Ah, intramuraal, daarom wist ik er niks van. De intramurale ouderenzorg ken ik pas sinds kort en mijn kennis van de intramurale verstandelijk gehandicaptenzorg is net iets te oud.

Een voor de hand liggende vraag is natuurlijk waarom de Bea nauwelijks of niet ‘extramuraal’ of ‘thuis’ wordt gebruikt. Dat kan, maar er zijn wat problemen. Gemeentes vergoeden het niet, bovendien moeten drempels weg. En, zo denk ik zelf, je moet ook wéten dat de Bea bestaat. Inmiddels weet ik dat er een alternatief is ontwikkeld, de ‘Steady’ (met grotere wielen), maar ook hiervan moet je weten. Bovendien lijkt deze me een stukje duurder…

Terug naar de Bea. Tebbo de Jong legt uit dat de Bea natuurlijk constant verbeterd wordt. Zo is er een beweegbare voetenplank voor kleinere mensen zoals mensen met het syndroom van Down. Hij vertelt ook dat de heer Neut in 1997 een innovatieprijs voor hulpmiddelen in België heeft ontvangen. Maar of informatie hierover op het web te vinden is…?

Ik ga zoeken. Maar ondanks hulp via Twitter en van Vilans (innovatieprijs in Nederland) heb ik dat nog niet gevonden. Dit wordt dus vervolgd.

Tips:

Met dank aan: Petra Harinck (Medical Healthcare Group), Sandy Cox  en Marian Böggemann (Cicero Zorggroep), Andrea de Palm (zoeken via Twitter), Anjo Delville (Vilans, projectleider Innovatieprijs) en Tebbo de Jong (United Care)

* foto Bea afkomstig van website United Care

Gezondheidszorg en innovatie: het kan hand in hand

Health Valley en Reshape 2010 organiseerden op 17 maart ‘Where Health and Innovation meet…”  in de Vereeniging in Nijmegen. Het was een interactieve en informatieve dag voor professionals in de ‘health’ sector. Kortom: een georganiseerde ontmoeting tussen zorg en bedrijfsleven

Als er ruim 800 mensen uit zorg en bedrijfsleven afkomen op zo’n bijeenkomst en er ook nog eens 322 online de livestream volgen, dan is er wat aan de hand. Mensen die mopperen op de traagheid in de zorg, het gebrek aan innovatie in het algemeen en luiheid van Nederlanders (en zeker die in de provincie) nodig ik uit een volgende keer eens deel te nemen of op zijn minst de verslagen en beelden te bekijken. Er is veel in beweging, dus kijk mee:

Reshape 2010 is een initiatief van het UMC St Radboud. Het heeft als doel om professionals in de zorg kennis te laten delen en op te doen over zorg 2.0, e-health, zorg en internet. HealthValley is een samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven in Gelderland.