Meer senioren op social media, maar lukt het wel?

“Deelname aan sociale netwerken vooral hoger bij 45-plussers” vertelt het CBS op zijn site. Het zijn cijfers over 2014. Eigenlijk staat hier wat we al wisten, maar ik vind het toch altijd prettig om het in cijfers bevestigd te krijgen.

Maar ik wil meer weten. Wat doen we er, kunnen we het goed genoeg (hoe digivaardig zijn we) en hoe gaat het met senioren. Anders gezegd: hoe kan het dat 1/3 van de 75plussers die op internet actief zijn (zie voetnoot*, dit gaat over internetgebruikers!) gebruik maakt van social media en ik om me heen een enorme vraag naar technische ondersteuning zie.

 Gebruik-van-sociale-netwerken-naar-leeftijd-15-06-29

75-plussers zijn niet te oud voor sociale netwerken

Eerst de cijfers uitgewerkt. Uit de tabel hierboven (van de CBS-site) blijkt, dat 65-75 jarigen die internet gebruiken en vooral 75-plussers steeds actiever zijn op social media! Het gebruik van 65-75 jarigen is in twee jaar meer dan verdubbeld: van 23 naar 47%. Dus bijna de helft van deze groep gebruikt een of meer sociale netwerken. En de 75-plussers komen eraan! In 2012 zat 9% op een of meer sociale netwerken, in 2014 was dat 29%. Met andere woorden: bijna 1/3 van de 75-plussers. Het is een groei van 300% in bijna twee jaar. ‘Ik ben te oud’ gaat nu echt niet meer op. Let wel, dit is 2014. We zijn nu ruim in 2015, dat betekent dat het gebruik nog meer gestegen zal zijn.

Er wringt iets

Ook al gebruik je internet, ben je aan het skypen, facebooken of whatsappen, dat wil nog niet zeggen dat je computervaardig of internetvaardig bent. Het CBS heeft ook dit gemeten; de resultaten zijn via de website in het rapport ‘Ict kennis economie 2015’ na te lezen. Onderstaande afbeelding is daaruit afkomstig. Daarin staat wát internetactiviteiten zijn. In de toelichting staat dat ‘veel internetvaardigheden’ inhoudt, dat iemand tenminste 5 van de vermelde activiteiten heeft verricht. Een kwart internetters heeft veel, een kwart doorsnee en ruim vier op de tien internetgebruikers weinig vaardigheden.

internetvaardigheden2014_cbs

En hoe zit het nou met ouderen? Vroeg ik me af. Want ik ben blij met de geconstateerde groei van gebruik van social media voor senioren, maar ik zie ook de enorme vraag naar hulp bij gebruik van ‘apparaten’ en internet. Het antwoord op digivaardigheid bij senioren vind ik in een ander overzicht: Internetvaardigheden naar persoonskenmerken.

internetvaardigheden2014_persoonskenmerken_cbs

Een kleine groep van de 65plussers is internetvaardig, een iets grotere groep is ‘doorsnee’, maar de grootste groep van de internetgebruikers heeft geen of weinig vaardigheden. Bij de 75plusssers meer dan de 65-75-jarigen.

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat er een groei is in internetvaardigheid, maar de groep met weinig of geen vaardigheden is in 2014 nog groot. Ik verwacht dat de groei doorgaat, maar dat voorlopig de vraag naar hulp en ondersteuning blijft bestaan.

Als we dit serieus nemen, dan moeten we actief senioren ondersteunen en de fysieke mogelijkheden daarvoor bieden. Dat varieert van Wifi in alle zorginstellingen, opleiding van mantelzorgers, doorgaan en uitbreiding van bestaande computerondersteuning aan zelfstandig wonenden, tot alertheid en kennisverbreding van zorgverleners.

Voetnoot:
* 2013: 2 op de 10 75plussers dagelijks op internet http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-4005-wm.htm;
*een derde van de 75plusssers gebruikt internet: http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3834-wm.htm 

Aanvullende informatie:

 

CBS vertelt: bijna de helft 65-75 jarigen en 1/3 van de 75-plussers op sociale netwerken

2014: “Deelname aan sociale netwerken vooral hoger bij 45-plussers” vertelt het CBS op zijn site*. Eigenlijk wordt hier bevestigd wat we al wisten, maar ik vind het toch altijd prettig om de cijfers te zien.

 

socialenetwerken_cbs2014_juni15

 

75-plussers zijn niet te oud voor sociale netwerken

Er wordt nog iets bevestigd: de enorme toename van het gebruik van social media door 65-75 jarigen en vooral door de 75-plussers! Het gebruik van 65-75 jarigen is in twee jaar meer dan verdubbeld: van 23 naar 47%. Dus bijna de helft van deze groep gebruikt een of meer sociale netwerken. En de 75-plussers komen eraan! In 2012 zat 9% op een of meer sociale netwerken, in 2014 was dat 29%. Met andere woorden: bijna 1/3 van de 75-plussers. ‘Ik ben te oud’ gaat nu echt niet meer op. Let wel, dit is 2014. We zijn nu ruim in 2015. Ik kan nu al niet wachten op de volgende cijfers!

* Het gaat hier om de internetgebruikers, dus niet ‘de’ 45plussers

* * *

 

Hoe zit het eigenlijk met het gebruik van social media door senioren?

Meten is weten

Leuke vraag van Arina Angerman aan het einde van haar prettige bespreking van mijn boek Social media voor senioren: “Omdat ik me echt thuis voel bij ‘meten is weten’ mis ik in het boek een overzicht van het gebruik van social media door verschillende generaties senioren. Hoe was het gebruik in 2010 en 2013 en wat is de verwachting voor 2016?” Niet helemaal toevallig verzamel ik gegevens over senioren en social media op Pinterest, dus ik ben er eens in gaan neuzen.

Wie zijn senior

Wie zijn die senioren eigenlijk? Het is onduidelijk en we hanteren verschillende definities. Maar omdat dit blog gaat over algemene indrukken en tendensen, is het niet zo erg dat ‘we’ het niet weten. Ik vind het interessanter om te zien wat er gebeurt en wat ‘we’ doen.

Senioren en internet

Het CBS onderzoekt van alles, dus ook ons gebruik van social media en internet. Ger Sleijpen schrijft op 24 mei dat eenderde van de Nederlandse 75plussers internet gebruikt. Van de groep 65-75jarigen gebruik driekwart internet en de rest tot en met 65 jaar zit vrijwel helemaal op het web.

Senioren en social media

Uit het CBS onderzoek blijkt verder dat ongeveer 22 % van de groep 65-75 jaar social media gebruikt. Dat is in de loop van de jaren alleen maar gestegen.

activiteiten_internetgebruikers_2012_CBS

Danny Oosterveer beschrijft in Marketingfacts (augustus 2013) het social media gebruik in Nederland. Het is aardig om te zien dat 23,6 % van het aantal Facebookgebruikers 55 jaar en ouder is. Er waren op dat moment bijna 8,8 Nederlandse accounts.
1/4 van de 3,85 miljoen Linkedinners is ouder dan 55. Er zijn ook behoorlijk wat oudere twitteraars maar veel minder ouderen dan jongeren op Tumblr. Ik reken niet alles na, want het gaat om het beeld. Senioren zijn aanwezig, dat is duidelijk.

En hoe actief zijn ouderen

De volgende vraag is hoe actief senioren zijn: dagelijks op Facebook, af en toe een Tweet, alleen werkenden en werkzoekende 55plussers op LinkedIn aan het netwerken? Tja, helaas kan ik dat niet beantwoorden. Die vraag overstegjt de generaties, om je heen zie je dat mensen er verschillend mee omgaan. De een leest alleen, de ander is constant online (maar waar?), een derde heeft een eigen hoekje gevonden. Ik vind het interessant om hier meer van te weten en ga ook op zoek. (Heb je info? Ik ontvang die graag.) In mijn boek beschrijf ik wat duidelijke verschillen tussen ouderen en jongeren, maar je ziet ook verschillen binnen de leeftijdsgroepen. En dat is maar goed ook, want ook al horen social media erbij, we kiezen zelf wat we ermee doen.

Verwachting 2016?

In een eerder artikel schrijft Danny Oosterveer “De huidige gebruikers van social media platformen zijn trouwe gebruikers, zo zeggen zij anders zelf. Gemiddeld verwacht circa 7 op de 10 de social media platformen die zij momenteel gebruiken, ook nog in 2016 te gebruiken. Het verwacht eigen gebruik is het hoogst voor YouTube, LinkedIn en Facebook, en het laagst voor Myspace, Hyves en Foursquare.” Voor Hyves is die verwachting vandaag uitgekomen.

* * *

Mijn gratis social media tips lezen? Schrijf je hieronder in.