Slim communiceren in Japan

Smart communication in Japan

(Dit is mijn vierde en laatste blog uit Japan)

“I am very sorry for my bad English,” verontschuldigt Mr Hoashi zich na onze begroeting. Dat valt wel mee, maar hij heeft allerlei oplossingen bedacht om goede informatie te kunnen geven over ‘ASO World Cultural Heritage Site’ en het prachtige gebied dat hij ons laat zien. Voordat we weggaan geeft hij ons prints van enkele presentaties over het gebied en zijn organisatie. Daardoor snap zelfs ik dat ze proberen het gebied op de UNESCO werelderfgoedlijst te krijgen en kan ik later de rest van de presentaties bekijken. Bovendien staat op zijn kaartje de website, helaas nog alleen in het Japans, maar wel met prachtige beelden van het gebied.

We gaan naar de vulkaan! Die wolken zijn geen wolken maar stoom uit de vulkaan.

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The cableway and path are closed)

Stoom uit de vulkaan. De kabelbaan en het pad zijn dicht. (Steam from the vulcano. The ropeway and path are closed)

Hij is actief. We mogen niet dichterbij; de kabelbaan werkt niet; een pad is afgesloten. Je ruikt de gassen in de lucht. Het is niet eng, wel spannend en erg interessant. Ik heb nog nooit een actieve vulkaan meegemaakt en raak nog meer onder de indruk als ik de historie van het gebied begin te begrijpen. Rob (mijn man) is hierin mijn uitlegger, maar Mr Hoashi weet precies wat voor ons interessant is en legt het uit op de hoogtekaart die hij bij zich heeft. Als hij een woord niet weet, zoekt hij de vertaling op op zijn smartphone. De vulkaan is ‘dicht’ maar het museum open; natuurlijk zorgt hij ervoor dat we een audio-apparaatje krijgen, zodat we de tentoonstelling kunnen volgen.

Mr Hoashi begrijpt hoe uitleggen werkt en pakt weer de kaart om te laten zien waar we heen gaan: naar de rand van het gebied op 950 meter hoogte, daar kijken we uit op een caldera* die op 500 meter hoogte ligt. Ik ben er nog meer van onder de indruk dan van de vulkaan. Je ziet in het landschap de breuk lopen die aardbevingen en vulkanen veroorzaakt en ik besef dat ons hotel in Aso op een oude vulkaan ligt!

Ik vraag Mr Hoashi of hij Line gebruikt (zie mijn vorige blog), hij zegt nee, maar hij is wel op Facebook in het Japans! Ik vind het weer jammer dat ik geen Japans kan lezen; bovendien is de vertaling van Japanse (en Koreaanse) teksten op Facebook naar het Nederlands abominabel, zoals ik inmiddels weet. Maar een blog over onze dag mag natuurlijk! Op deze manier kan ik jullie wat laten zien over dit ongekende gebied en hem bedanken.

(Meer foto’s kun je zien ná de Engelse vertaling)

 (This is my fourth an last blog from Japan)

“I am very sorry for my bad English,” apologises Mr Hoashi himself after our welcome greetings. It is not so bad but he also has thought of all kind of smart solutions to provide us with good information on ‘ASO World Cultural Heritage Site’ and the marvellous area that he shows us. Before we start the trip he gives us prints of some presentations about the area and his organisation. This makes even me understand that they are trying to get this area on the UNESCO list  of World Heritage Sites and I can look at the rest of the presentations later. Moreover, his business card mentions the website, unfortunately only in Japanese, but with beautiful pictures of the area.

We are visiting the volcano! Those clouds are no clouds, but steam from the volcano. It is active. We are not allowed to get close;  the ropeway does not function and the footpath is closed. You can smell the gasses in the air. It is not frigthening, but exiting and very interesting. I have never experienced an active volcano and I am getting even more impressed when I start to understand the history. Rob (my husband) is in this my explanator, but Mr Hoashi knows exactly what is interesting for us and explains it us by using a threedimensional altitude map that he carries with him. When he does not know a word he searches for the translation on his smart phone. The volcano is ‘closed’, but the museum is open. Of course he takes care that we get an English audio-guide to understand the exhibition.

Mr Hoashi understands how explaining works and picks up the map again to show where we are going: the edge of the area at a hight of 950 metres, there we look over a caldera*, at an altitude of 500 metres. I am even more impressed than by the volcano. You can see in the landscape the fault that causes earthquakes and volcanos and I realise that our hotel in Aso is situated on an old volcano.

I ask Mr Hoashi if he uses Line (see my last blog), he says no, but he is on Facebook, in Japanese! I think it a pity that I cannot read Japanese; moreover the translation of Japanese (and Korean) texts on Facebook into Dutch is awful as I know now. But a blog about our day in Aso is perfect of course! In this way I can show you something about this remarkable area and thank him.

Uitleg via de kaart. (Explanation via the map)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone and Japanese signs)

Smartphone met Japanse karakters (Smartphone with Japanese characters)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Op de rand van de caldera, tevens hoogste punt in het gebied (At the edge of the caldera, also the highest point in the area)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him at once, sleeping Boeddha)

Ik zag hem meteen, de slapende Boeddha (I saw him immediately, the sleeping Buddha)

* Caldera: Grote komvormige krater, uitleg in Wikipedia,, caldera’s komen op veel plaatsen voor zoals in Palma, Slowakije (Banska Stiavnica) en Mount St Helens (USA), maar het gebied in Aso is de grootste ter wereld. (Caldera: big bowl shaped crater, Calderas are found in many places such as in Palma, Slovakia (Banska Stiavnica), Mt ST Helens (link to Wikipedia), but the Aso-area is said to be the worlds biggest)

* * *

Mijn gratis socialmediatips lezen? Schrijf je hieronder in.

 

Zorg voor reuring in je social media groep

Ik beheer een gesloten LinkedIn groep, waar eigenlijk weinig gebeurt. Ik plaats zelf wekelijks een of twee berichten of tips, maar daar wordt weinig op gereageerd. Misschien geef ik wel de verkeerde tips, maar ik denk dat het ook ligt aan de onbekendheid met social media (met online netwerken) van de leden. De meesten lezen mee en wachten af. Dat is jammer, want je laat zo kansen liggen, want netwerken is zelf actief zijn.

Het ligt dan ook voor de hand dat we wat leven in de brouwerij willen krijgen. Als dat niet lukt, tja, dan is er maar één conclusie: de groep heeft geen meerwaarde.

Ik heb in ieder geval deze tips in de groep gedeeld; ze gelden ook voor andere groepen op andere social media:

1. Stel jezelf voor

2. Misschien zoek je informatie, stel je vraag in de groep

3. Geef tips waar anderen wat aan kunnen hebben: een leuk blog, een goed artikel, een ervaring

4. Deel iets leuks, iets grappigs

Herken je dit? Wat doe je dan? Ik ben benieuwd naar je reactie, die je hieronder kwijt kunt.

****

Mijn gratis social media tips lezen? Schrijf je hieronder in.

Connecties vinden in LinkedIn

LinkedIn groeit nog steeds in Nederland. In december 2012 waren er wereldwijd 187 miljoen gebruikers (volgens Marketingfacts), in Nederland ongeveer 3,9 miljoen. Ik merk het ook om me heen, de aandacht groeit, het gebruikt groeit.

Een van de sterke punten van LinkedIn is het netwerken. Nadat je je eigen profiel hebt ingevuld, ga je op zoek naar bekenden. Ben je verder, dan wil je natuurlijk andere mogelijkheden gaan gebruiken. Je hebt waarschijnlijk de zoekfunctie rechtsboven op je profiel gebruikt om bekenden te zoeken. Deze functie kun je ook gebruiken om onbekenden te vinden.

zoekenpersonenlinkedin
Ik voer daar de naam in van de persoon die ik zoek. Ik krijg nu een overzicht van resultaten. Als het een directe connectie is, zie ik een 1 staan. Als het iemand is met wie ik verbonden ben via een eerste connectie, staat er een 2.
Als het een connectie via iemand anders is (dus er staat een 2), dan kan ik zien op welke manier ik met deze persoon gelinked ben. LinkedIn laat dat namelijk zien. Het staat rechtsonder op je profiel . Ik kan dan die andere persoon vragen of hij/zij mij in contact wilt brengen.

Je kunt via diezelfde zoekfunctie ook zoeken op bedrijven

zoekenbedrijvenlinkedin

Als je de naam invoert van een bedrijf, dan laat LinkedIn zien welke personen je daar kent. Is er niemand in je eerstegraads contacten, dan kijk je bij je tweedegraadscontacten. Bij die persoon kun je zien via wie je met hem/haar gelinked bent. Ook nu vraag je dat eerstegraadscontact of hij/zij jou in contact wilt brengen.

Moeilijk? De eerste keer. Het is een kwestie van het systeem lezen, proberen en leren kennen. Eng? Tja, dit is netwerken. LinkedIn bied je alle kansen. Overigens legt LinkedIn ook dit onderwerp goed uit in het helpcentrum: Vragen om voorgesteld te worden.

***

Meer tips?

 

Vrouwelijke sprekers: ze bestaan!

“Hoe zit dat eigenlijk bij conferenties in het buitenland waaraan jij deelneemt. Hoeveel mannelijke en vrouwelijke sprekers zijn daar eigenlijk?” vraag ik mijn zeer bereisde gesprekspartner. “Oh, dat hangt ervan af. Meestal 2/3 man en 1/3 vrouw. Het verandert, laatst was er een met het merendeel vrouwen”.

Ondanks de warmte van vandaag ben ik helemaal wakker en fris. Leg uit. “Het hangt af van de organisatoren. In dit geval was het ook echt bedoeld om jonge vrouwen voor het voetlicht te brengen.”

“En de key-note speakers?” Hij denkt na. “Dat zijn meestal mannen. Maar dat komt ook door de ervaring. Ik bedoel: daarvoor worden meestal mensen met ervaring gevraagd en dat zijn toch vaak mannen. Maar ook dat verandert.”

“Hoe is dat eigenlijk in Nederland? Niet de key-note speakers maar gewoon ‘sprekers”. “Tjonge, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben wat minder in Nederland.”

“En wat vind je ervan als in Nederland een congres (ik noem een voorbeeld) 15 mannelijke sprekers en 1 vrouwelijke heeft?” “Dan kijken ze in hun eigen kringetje, dat is het makkelijkste. Ze vragen elkaar om namen en als je alleen maar in het traditionele mannenkringetje zit, dan vindt je mannen.” “Dus luiheid?” “Welnee, dat kan heel goed onbekendheid zijn. Ze staan er gewoon niet bij stil.”

Tips:

Linken is netwerken

Zo af en toe mag ik een presentatie houden voor een grotere groep. Altijd leuk, altijd een uitdaging. En het levert me steevast extra werk bij de voorbereiding op. Want ik wil weten wie er komt en – als het even kan – wat ze doen met welke social media en of ze een speciale vraag hebben.

Dat extra werk is geen probleem, integendeel, want een goede voorbereiding is het halve werk. Ook de deelnemers van de bijeenkomst op 10 mei van Netwerk Gelderland heb ik daarom bijna allemaal een e-mail gestuurd. Met de meeste deelnemers was ik nog niet ‘gelinked’. Meestal delen we na afloop van een bijeenkomst visitekaartjes en gaan we linken. Nu heb ik het omgedraaid: ik stuurde een verzoek om te linken én meteen mijn vraag of hij / zij nog een speciale vraag heeft. Dat deed ik naar twee groepen: de mensen die zich op LinkedIn hebben ingeschreven (‘attending’) én anderen die daar niet op staan, maar zich bij de organisatoren hadden gemeld. Deze laatste groep vertelde ik wel hoe ik weet dat zij komen, want ‘nettiquette’ blijft belangrijk.

Netwerk Gelderland is een netwerk dat vooral via en op LinkedIn actief is. Het ligt dus voor de hand dat ik de mails via LinkedIn verstuurde. Op dit moment heeft een groot deel van de deelnemers al een antwoord gestuurd, waardoor ik weet:

  • wie er toch niet komt
  • hoe actief deelnemers zijn op LinkedIn
  • hoe hun profiel eruit ziet (dat zie ik namelijk bij het sturen van de mail)
  • wie een aparte ‘speciale’ vraag heeft

Niet iedereen heeft nog gereageerd. Hier zijn vast mensen bij die niet zo actief op LinkedIn zijn. Maar er zijn ongetwijfeld ook enkelen die pas ‘linken’ als ze me ‘echt’ hebben ontmoet. En dat mag natuurlijk ook.

Het omgekeerde zie ik bij de groep die zich via LinkedIn had aangemeld. Daarbij zijn enkelen die toch niet komen. Maar het aardige is dat deze mensen het wel leuk vinden om te ‘linken’. En dat vind ik om mijn beurt weer leuk. Want linken is netwerken.